Bc. Jakub Vidlák

Master's thesis

Sekerovité hřivny Pohanska u Břeclavi

Ax-like grzywnas from Pohansko near Břeclav
Abstract:
V této diplomové práci je kompletně zpracován nálezový soubor sekerovitých hřiven z raně středověkého hradiště Pohanska u Břeclavi. Soubor je zpracován fotograficky, kresebně, z hlediska rozměrů, hmotnosti a prostorové distribuce. Dále je zde předložen přehled dějin bádání a vývoj různých interpretací funkce sekerovitých hřiven. Krom kritického náhledu na současné interpretace hřiven, je v práci konstruktivně …more
Abstract:
In this thesis the author brings a completely processed collection of axe-like ingots from early medieval site Pohansko near Břeclav. The collection is processed in photography, drawings, by dimensions, weight and areal distribution. Next the author brings an overview of history of research and development of various interpretations of function of axe-like ingots. Apart from critical approach to contemporary …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Petr Dresler, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Petr Hejhal, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Archaeology / Archaeology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.