Marek Šoltés

Bakalářská práce

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Studénka a ochrana obyvatelstva

Voluntary Firefighters Brigade of a Community Studénka and Inhabitants Protection
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Studénka. Teoretická část mapuje historii hasičů v Čechách a jednotky požární ochrany v České republice. V praktické části jsou prezentovány hrozby, které mohou ohrozit bezpečnost obyvatelstva ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Bílovec a jednotky požární ochrany dislokované v tomto území. Dále je popsána činnost …více
Abstract:
The bachelor thesis is focuses on the activity of the Volunteer Firemen of Studenka. The theoretical part focuses on the history of firefighters in the Czech Republic and fire protection units in the Czech Republic. The practical part presents threats that may endanger the population's safety in the administrative district of the municipality with extended powers in the town Bilovec and the fire protection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RSDr. Václav Lošek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šoltés, Marek. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Studénka a ochrana obyvatelstva. Uherské Hradiště, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe