Marek Šoltés

Bachelor's thesis

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Studénka a ochrana obyvatelstva

Voluntary Firefighters Brigade of a Community Studénka and Inhabitants Protection
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Studénka. Teoretická část mapuje historii hasičů v Čechách a jednotky požární ochrany v České republice. V praktické části jsou prezentovány hrozby, které mohou ohrozit bezpečnost obyvatelstva ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Bílovec a jednotky požární ochrany dislokované v tomto území. Dále je popsána činnost …more
Abstract:
The bachelor thesis is focuses on the activity of the Volunteer Firemen of Studenka. The theoretical part focuses on the history of firefighters in the Czech Republic and fire protection units in the Czech Republic. The practical part presents threats that may endanger the population's safety in the administrative district of the municipality with extended powers in the town Bilovec and the fire protection …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: doc. RSDr. Václav Lošek, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Šoltés, Marek. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Studénka a ochrana obyvatelstva. Uherské Hradiště, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe