Bc. Jan Gerych

Master's thesis

Art concept store: současná prezentace současného umění

Art Concept Store: Contemporary Presentation of Contemporary Art
Abstract:
Cílem této diplomové práce je posoudit aktuální požadavky současné výtvarné tvorby na prezentaci. Vychází z předpokladu, že nové umělecké tendence jako web art, body art, instalace nebo multimédia vyžadují odlišné podmínky než tradiční malba a socha. V úvodní teoretické části mapuje historický vývoj muzeí a galerií od jejich vzniku až po současnost. V další praktické části přináší výpovědi relevantních …more
Abstract:
Aim of this diploma thesis is to evaluate presentation requirements of contemporary art. It is based on supposition new artistic trends like web art, body art, installation or multimedia need different conditions than traditional painting or sculpture. The theoretical introduction captures historical development of museums and galleries since their beginning until today. The next part gives evidence …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 9. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 9. 2008
  • Supervisor: doc. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / History of Arts

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.