Bc. Michaela Freibergová

Diplomová práce

Střední škola podporující zdraví

Secondary school which promote health
Anotace:
Zdraví obsahuje fyzickou, psychickou i sociální pohodu a patří k nejcennějším hodnotám každého z nás. Práce objasňuje základní pojmy týkající se problematiky zdraví, zdravotní gramotnosti a vliv středních škol na zdraví svých studentů. Adolescence je období plné změn. Člověk se osamostatňuje a stává se odpovědným za své rozhodnutí a činy. Podpora ze strany školy se stává klíčovým faktorem při formování …více
Abstract:
Health contains the physical, mental and social well-being and i tis the most precious values of each of us. The work explains the basic terms related to health, health literacy and influence secondary schools on the health of their students. Adolescence is a period full of changes. Man becomes independent and responsible for his decisions and actions. Support from the school becomes a key factor in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Jan Krejčí

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta