Bc. Karolína Pretschová

Diplomová práce

The Lord of the Rings from the Perspective of Archetypal Theory

The Lord of the Rings from the Perspective of Archetypal Theory
Anotace:
Tato diplomová práce zkoumá Tolkienovu trilogii Pán prstenů z hlediska archetypů a archetypální kritiky. Využívá k tomu hlavně Jungovu sbírku Archetypy a nevědomí a Campbellovu knihu Tisíc tváří hrdiny. Práce se zaměří také na vliv ruského formalismu a konkrétně Proppovy teorie vyprávění představené v jeho knize Morfologie pohádky. Práce informuje o mýtech a mytologii, žánru fantasy, Proppově Morfologii …více
Abstract:
This master thesis analyses J. R. R. Tolkien’s fantasy trilogy The Lord of the Rings from the perspective of Archetypes and Archetypal theory with use of Jung´s The Archetypes and the Collective Unconscious and Campbell´s The Hero with a Thousand Faces. It also focuses on the influence of Russian formalism and Vladimir Propp’s narrative theory from the Morphology of the Folktale. The thesis first introduces …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/vn6md/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Radek Glabazňa, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Libor Práger, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě