Theses 

ÚSTÍ NAD LABEM - POLOHA, STRUKTURA, INFRASTRUKTURA A OBRAZ MĚSTA – Jaroslava BONESCHOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Geografie pro veřejnou správu

Jaroslava BONESCHOVÁ

Bakalářská práce

ÚSTÍ NAD LABEM - POLOHA, STRUKTURA, INFRASTRUKTURA A OBRAZ MĚSTA

Ústí nad Labem {--} location, structure, infrastructure and city image

Anotace: Bakalářská práce se zabývá charakteristikou města Ústí nad Labem, hlavně jeho analýzou z hlediska polohy, prostorové struktury, infrastruktury a celkového obrazu města. Úvodní komplexní geografická charakteristika města je rozčleněna na charakteristiku fyzicko-geografickou, sociálně-geografickou a na popis vývoje urbánní struktury. V hlavní části bakalářské práce nejprve zhodnocujeme polohu města z mikro-, mezo- a makro pohledu. Dále se hlouběji věnujeme analýze prostorové struktury města {--} geneticko koncentrické, funkční, urbanisticko-morfologické a také sociální a demografické prostorové struktuře města. Vyhodnocujeme jednotlivé jevy a někdy navrhujeme řešení v případě problémů. Práci doplňujeme fotografiemi dokumentujícími strukturu města, zástavbu a zeleň. V další části se zaměřujeme na analýzu infrastruktury města, především na různé druhy dopravy v území, a také na technickou a biotickou infrastrukturu.

Abstract: This bachelor thesis is dedicated to the characterization of the city of Ústí nad Labem and concentrates mainly on its analysis from the viewpoint of location, structure, infrastructure and the overall city image. The first complex characterization of the city is divided to the description of the urban structure evolution and the physical-geographical and the socio-geographical characterizations. In the main part of the thesis we asses the location of the city from the mocro-, mezzo-, and macro point of view. Then we focus on the urban structure analysis genetic-concentric, functional, urban-morphological, social and demographical urban structure of the city. We evaluace such phenomena and propose solutions in case sof threats. The thesis is supplemented with photographs documenting the urban structure, urban planning and nature. In the next charter we concentrate on the city infrastructure analysis, mainly on the means of transport in the area, and also on the technical and biotical infrastructure.

Klíčová slova: Urbánní geografie, geografická poloha, prostorová struktura města, infrastruktura města, Ústí nad Labem

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010
  • Zveřejnit od: 3. 5. 2010
  • Identifikátor: 15658

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 03. 05. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2010 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

BONESCHOVÁ, Jaroslava. ÚSTÍ NAD LABEM - POLOHA, STRUKTURA, INFRASTRUKTURA A OBRAZ MĚSTA. Č. Bud., 2010. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 05:46, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz