Theses 

Svobodný přístup k informacím versus ochrana osobních údajů – Bc. Hana Václavková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Hana Václavková

Master's thesis

Svobodný přístup k informacím versus ochrana osobních údajů

Free Access to Information versus Personal Data Protection

Abstract: Tato diplomová práce se zabývá konfliktem práva na svobodný přístup k informacím a práva na ochranu osobních údajů. Po výkladu základních pojmů a obecném rozboru této problematiky je pozornost věnována principu proporcionality jakožto obecné mezi omezování základních práv. Střet těchto práv je rovněž analyzován na základě testu proporcionality. Pozornost je dále věnována tématům, která se týkají poskytování informací o platech úředníků a veřejných funkcionářů, poskytování informací o přestupcích veřejných funkcionářů a poskytování informací zastupitelům obcí či krajů.

Abstract: This thesis deals with the conflict of the right to free access to information and right to personal data protection. Attention is paid to the principle of proportionality as a general restriction of the fundamental rights. Clash of these rights is also analyzed on the basis of the proportionality test. Mentioned is also providing information about the salaries of officials, providing information about the offenses of public officials and providing information to the councilors.

Keywords: svobodný přístup k informacím, transparentnost, ochrana osobních údajů, diskrétnost, kolize, proporcionalita, free access to information, transparency, personal data protection, discretion, clash, proportionality

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 9. 2016
  • Supervisor: JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Go to top | Current date and time: 20/4/2019 06:43, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz