Ing. Lukáš Vlk

Diplomová práce

Vyhodnocení vybraných pojistných rizik v prostředí geografických informačních systémů

Evaluation of chosen insured risks in environment of geographical information systems
Anotace:
Práce se zabývá problematikou možností využití nástrojů geografických informačních systémů k oceňování vybraných rizik v oblasti pojišťovnictví. První část práce se věnuje krátkému obecnému seznámení s jednotlivými druhy rizik a pojištění, které jsou vhodné pro aplikaci GIS a praxi vyhodnocení jednotlivých rizik ve vybraných pojišťovnách. Druhá část je zaměřena na návrh a vytvoření modelu, který bude …více
Abstract:
The work deals with the possibility of using the tools of geographic information systems (GIS) for the measurement of selected risk in the insurance sector. The first part of the work deals with a short theoretical introduction to the various types of risk and insurance, which are suitable for application of GIS and individual risk assessment practices in selected insurance companies. The second part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vlk, Lukáš. Vyhodnocení vybraných pojistných rizik v prostředí geografických informačních systémů. Pardubice, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Pojistné inženýrství

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.