Bc. Miroslav Večerka

Master's thesis

Nastavení krizového managementu hotelu ve vztahu na hotelový provoz v době krize

Setting at crisis management in relation to the hotel operation in times of crisis
Abstract:
Práce je zaměřena na krizové řízení v období ekonomické recese ve vybraném hotelu. V teoretické části práce popisuji hospodářskou krizi, která je jednou z ohrožujících faktorů působících na hotel. Následně se zaměřuji na příčiny krize, krizové řízení v hotelových službách a také na krizové scénáře a plány, které jsou nezbytnou součástí při řízení firmy v krizi. V praktické části práce analyzuji vybraný …more
Abstract:
Work is focused on crisis management during the economic recession in the selected hotel. The theoretical part describes the economic crisis which is threatening one of the factors affecting the hotel. Then i focus on the causes of the crisis scenarios and plans, which are an essential part of company management in a crisis. In the practical part I analyze the selected hotel through financial analysis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 6. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 9. 2015
  • Supervisor: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Reader: Ing. Martina Beránek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze