Vanesa Zákorová

Bachelor's thesis

Nejzávažnější dilemata sociální práce z pohledu pracovníků územně samosprávných celků (se zaměřením na území Městské části Praha 10)

The most serious dilemmas of social work from the point of view of workers of territorial self-governing units (focus on the area of Prague 10)
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na nejzávažnější dilemata sociální práce z pohledu sociálních pracovníků územně samosprávného celku. Práce se zabývá současným legislativním ukotvením sociální práce, které není dostatečné a nemůže plně rozvíjet své aktivity ve všech směrech. Teoretická část popisuje pojetí sociální práce v České republice, co ovlivňuje výkon sociálních pracovníků a co její současnou …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the most serious dilemmas of social work from the point of view of social workers of territorial self-governing unit. The thesis deals with the current legislative anchoring of social work, which is not enough and cannot fully develop its activities in all directions. The theoretical part describes the concept of social work in the Czech Republic, what influences …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 2. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2019
  • Supervisor: Helena Mitwallyová
  • Reader: Jan Vláčil

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76842