Mgr. Radim Stuchlík

Bakalářská práce

Využití dat dálkového průzkumu země v krizovém managementu

Remote Sensing Data for Emergency Management
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je ukázat, jak mohou být využita data z dálkového průzkumu Země v krizovém managementu. V prvních kapitolách je popsán samotný krizový management, především pak krizový cyklus. Následně jsou popsány typy dat dálkového průzkumu. V této části jsou popsány typy senzorů, snímků a jejich vlastnosti. Dále se hovoří o institucích, které jsou při krizovém řízení nápomocny. V další …více
Abstract:
The aim of this bachelor´s thesis is to demonstrate the use of remote sensing data in crisis management. Crisis management, especially cycle of crisis management is described at the first chapter. Subsequently the bachelor´s thesis depicts types of remote sensing data. Types of sensors and their properties are described in this part. Institutions and projects which can help us in crisis management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
  • Oponent: Mgr. Radim Štampach, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika