Mgr. Radim Stuchlík

Bachelor's thesis

Využití dat dálkového průzkumu země v krizovém managementu

Remote Sensing Data for Emergency Management
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je ukázat, jak mohou být využita data z dálkového průzkumu Země v krizovém managementu. V prvních kapitolách je popsán samotný krizový management, především pak krizový cyklus. Následně jsou popsány typy dat dálkového průzkumu. V této části jsou popsány typy senzorů, snímků a jejich vlastnosti. Dále se hovoří o institucích, které jsou při krizovém řízení nápomocny. V další …more
Abstract:
The aim of this bachelor´s thesis is to demonstrate the use of remote sensing data in crisis management. Crisis management, especially cycle of crisis management is described at the first chapter. Subsequently the bachelor´s thesis depicts types of remote sensing data. Types of sensors and their properties are described in this part. Institutions and projects which can help us in crisis management …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2013
  • Supervisor: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
  • Reader: Mgr. Radim Štampach, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics