Mgr. Tereza Košťálová

Bakalářská práce

Srovnání Mayfieldovy metody a analýzy přežívání v hodnocení hnízdní úspešnosti ptáků

Comparison of Mayfield method and survival analysis in assessment of breeding success of birds
Anotace:
Hlavní náplní této bakalářské práce je představení a vysvětlení metod používaných k výpočtu hnízdní úspěšnosti ptáků. V první části se práce zabývá vysvětlením některých pojmů hnízdní biologie, jako je např. hnízdní cyklus, hnízdní osud, hnízdní úspěšnost, atd. Metody, které jsou v práci charakterizovány jsou tradiční metoda a Mayfieldova metoda se svými modifikacemi. Obě tyto metody slouží k hodnocení …více
Abstract:
The main aim of the bachelor thesis is introduction of methods used in estimating nest success. In the first part some terms of breeding biology are explained, e.g. nest cycle, nest fate, nest success, etc. Methods which are explained in this work are traditional method and Mayfield method with its modifications. Both these methods are used to assess the nestling survival in nests. Mayfield method …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2007
  • Vedoucí: RNDr. Danka Haruštiaková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta