Bc. Ivo Durník

Bakalářská práce

Mechanické vlastnosti biomolekul

Mechanical Properties of Biomolecules
Anotace:
Bakalářská práce studuje mechanické vlastnosti DNA a jejich ovlivnění přítomností nekanonického páru bází, který se může ve struktuře objevit v důsledku chybné replikace DNA. Výsledky mohou být důležité pro pochopení mechanismu opravy DNA a v práci jsou vztahovány na mechanismus rozpoznání chyby lidským reparačním enzymem MutSα. Studium je provedeno za pomoci metod výpočetní chemie, a to molekulové …více
Abstract:
This bachelor thesis studies mechanical properties of DNA and how these properties are altered by non-canonical base pairs, which can occur in the structure by erroneous replication of DNA. Results might be important for understanding of mechanism of DNA repair machinery and in this work they are related to mismatch recognition by human form of the MutSα enzyme. The study employs computational chemistry …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Petr Kulhánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta