Bc. Michal Hrbáček

Diplomová práce

Netradiční hry a méně známé sportovní hry na základních a středních školách a jejich využití

Nontraditoinal games and less common sport games at elementary and high schools and their uses
Anotace:
V diplomové práci se v teoretické části věnuji netradičním a méně známým sportovním hrám, které jsem nastudoval pomocí odborné literatury, ke každé hře jsem zahrnul její základní pravidla, průběh hry, historii a organizaci. V praktické části jsem se zaměřil na výzkum, který měl za cíl zmapovat znalosti žáků základních škol a studentů středních škol, jestli znají netradiční hry a méně známé sportovní …více
Abstract:
In this thesis, the theoretical part is devoted to non-traditional and lesser-known sports games which I studied using literature to every game I've included the basic rules of the game, the history and organization. In the practical part is focused on the research, which aimed to map the knowledge of primary school pupils and secondary school students if they knew innovative games and lesser-known …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: PaedDr. Petr Starec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eduard Hrazdíra, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií