Bc. Ondřej Šinták

Bakalářská práce

Dříve vyslovené přání neresuscitovat z pohledu zdravotnických pracovníků

Health care provider's view on do-not-resuscitate order
Anotace:
Cílem práce je zjistit postoje, zdravotnických pracovníků k problematice dříve vyslovených přání neresuscitovat, jejich obavy spojené s aplikací dříve vyslovených přání neresuscitovat v praxi a názory na sporná místa legislativní úpravy. v teoretické práci je popsána podoba platné legislativy týkající se této problematiky, její vývoj a diskuse jí se týkající. Součástí teoretické části je i vymezení …více
Abstract:
Main aim of this bachelor's thesis is to gather information about health care provider's attitude, concerns and opinion on do-not-resuscitate order. Legislation in the aspect of do-not-resuscitate order and living will is to be depict in theoretical part of this thesis. Part of this depiction is to be dedicated to the process of its development and further discussion. Another theoretical part of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jitka Rusová, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šinták, Ondřej. Dříve vyslovené přání neresuscitovat z pohledu zdravotnických pracovníků. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií