Bc. Irina Matusevich

Diplomová práce

Quantitative Methods in Error Analysis on the Example of Errors in Academic Writing by Czech Advanced Learners of English

Quantitative Methods in Error Analysis on the Example of Errors in Academic Writing by Czech Advanced Learners of English
Anotace:
Tato magisterská diplomová práce se zabývá metodami kvantitativního výzkumu v oblasti výuky cizích jazyků, konkrétně v oblasti analýzy chyb, a to z teoretického i praktického hlediska. Teoretická část popisuje vývoj tří oblastí – analýza chyb, korpusová lingvistika a kvantitativní lingvistika. U korpusové a kvantitativní lingvistiky je zkoumán jejich vliv na metodologické postupy v oblasti analýzy …více
Abstract:
This thesis deals with the topic of quantitative research methods application in Second Language Acquisition research, specifically in Error Analysis, from both theoretical and practical perspectives. In the theoretical part, the overlapping development of three fields, Error Analysis, Corpus Linguistics and Quantitative Linguistics, is traced and influence of the latter two on methodological approaches …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Jarmila Fictumová
  • Oponent: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma