David Langr

Bakalářská práce

Analýza produkčního procesu, měření a analýza efektivnosti využívání výrobních linek, návrhy na zvýšení efektivity využití výrobních linek Wendell electronics a.s.

Analysis of the production process, measurement and analysis of efficiency of production lines, proposals to increase the efficiency of utilization of production lines at Wendell electronics a.s.
Anotace:
Cílem bakalářské práce je správné nastavení, zavedení, a měření parametru sledujícího efektivní využívání výrobních linek ve společnosti Wendell electronics a.s. Práce se skládá ze dvou částí teoretické a praktické. V první části jsou popsána teoretická východiska, ze kterých vychází analýza a výpočty v praktické části. Teoretická část je zaměřena na základní charakteristiku provozního managementu …více
Abstract:
The aim of this thesis is the correct setting, implementation and measurement parameter pursuing efficient use of production lines at Wendell electronics a.s. The thesis consists of two parts: theoretical and practical. The first part describes the theoretical basis underlying the analysis and calculations in the practical part. The theoretical part focuses on the basic characteristics of operational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: Hana Svobodová
  • Oponent: Vojtěch Krňávek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/57452

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management