Anna HOLANOVÁ

Bakalářská práce

Vliv okolí podniku na konkrétní podnik

The influence of surroundings on a specific company
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na vliv okolí podniku na konkrétní podnik. Cílem této práce je analyzovat jednotlivé vlivy okolí, které působí na konkrétní podnik, a analyzovat okolí podniku pomocí vybraných metod a následně navrhnout případná opatření, která pomohou ke zlepšení situace ve firmě. Pro tuto práci je vybrán podnik UNREAL S, který poskytuje komplexní služby v oblasti průmyslové automatizace …více
Abstract:
The thesis is focused on the influence of surroundings on the particular company. The aim of this thesis is to analyze the individual influences which have influence on the particular company and analyze the surroundings using the selected methods and subsequently to propose the measures which help to improve the situation in the company. The company UNREAL S is selected for this thesis, this company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Milena Jiřincová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLANOVÁ, Anna. Vliv okolí podniku na konkrétní podnik. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management