Theses 

Československo-rumunské vzťahy v rokoch 1930-1933 – Bc. Július Mráz

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
International Territorial Studies / International Relations

Bc. Július Mráz

Master's thesis

Československo-rumunské vzťahy v rokoch 1930-1933

Czechoslovak-Romanian Relations in the Years 1930-1933

Abstract: Following master thesis deals with relations between Czechoslovakia and Romania in years 1930-1933. In the introduction, mutual relations from 1920s are very briefly summarized. Particular actors who influenced and formed this mutual relation the most are then introduced as well. The core of the thesis presents development of these relations since June 1930 until February 1933 and is bounded by prince Carol’s comeback to Romania on one side and by a signing the Pact of Organization of Little Entente on the other side. This period is thoroughly sketched from a political, economic and also a cultural point of view. Bilateral, but also multilateral level from the Little Entente’s point of view is included, too. Naturally, the whole development of European politics in this period is also taken into consideration. Development of inner politics in Romania is mentioned as well, as it was significantly influncing these mutual relations. In the conclusion of the thesis, this Czeckoslovak-Romanian relation in the observed period is evaluated and research questions are answered afterwards.

Abstract: Predkladaná magisterská práca sa zaoberá vzťahmi Československa a Rumunska v rokoch 1930 – 1933. V úvode sú krátko zhrnuté vzájomné vzťahy z 20. rokov. V krátkosti sú následne predstavení aktéri, ktorí v rokoch 1930 – 1933 najviac ovplyvňovali a aj formovali tento vzájomný pomer. Jadro práce sa venuje vývoju vzťahov od júna 1930 do februára 1933 a je teda ohraničené návratom princa Carola do Rumunska na jednej strane a podpisom Organizačného paktu Malej dohody na strane druhej. Toto obdobie je tu z pohľadu politického, ekonomického ale aj kultúrneho detailne vykreslené. Zahrnutá je úroveň bilaterálna ale tiež multilaterálna, z pohľadu Malej dohody. Samozrejme s prihliadnutím aj na celkový vývoj európskej politiky v tomto období. Opomenutý nie je ani vnútropolitický vývoj v Rumunsku, ktorý vzájomné vzťahy v mnohom ovplyvnil. V závere práce je československo – rumunský vzťah v sledovanom období zhodnotený a následne sú zodpovedané výskumné otázky.

Keywords: Československo, Rumunsko, československo-rumunské vzťahy, Malá dohoda, Organizačný pakt, medzivojnová Európa, Beneš, princ/kráľ Carol, Jizerský, Šeba, Czechoslovakia, Romania, Czechoslovak-Romanian relations, Little Entente, the Pact of Organization, interwar Europe, prince/king Carol

Language used: Slovak

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 1. 2017
  • Supervisor: PhDr. Vladimír Černý, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Go to top | Current date and time: 23/4/2019 08:39, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz