Bc. Viktor Nagy

Bakalářská práce

Houby schopné tvořit více typů mykorhizních symbióz

The fungi able to form several types of mycorrhizal symbioses
Abstract:
Fungi able to form several types of mycorrhizal symbiosis are specific by linking hosts often from different taxa, providing them with different functionality. This review is aimed to summarize the current knowledge of these fungi and their involvement in the common mycorrhizal network in which they play a very important role. More and more research is recently being done on these topics, which are …více
Abstract:
Huby které vytvářejí více typů mykorhizních symbióz jsou specifické tím, že propojují hostitele častokrát z rozličných taxonů, s nimiž fungují různým způsobem. Tato rešeršní práce si klade za cíl shrnout současné poznatky o těchto houbách a o jejich zapojení do společné mykorhizní sítě, v níž hrají velmi výraznou roli. Současný výzkum se stále více zabývá párováním hostitelských rostlin s mykorhizními …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Milan Baláž, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Speciální biologie

Práce na příbuzné téma