Bc. Daniela Mišíková

Diplomová práce

Hodnocení hlasových obtíží u pacientů s maligním onemocněním hrtanu (Voice Handicap Index)

Evaluation of Voice of symptoms in patients with cancer of the larynx (Voice Handicap Index)
Anotace:
Práce je věnována hodnocení hlasových obtíží u pacientů, kteří byli léčeni pro maligní onemocnění hrtanu. Je rozdělená na dvě hlavní části teoretickou a výzkumnou. V teoretické části jsou informace o samotném onemocnění hrtanu. Jsou zde popsány symptomy, terapie, ale i nezastupitelná role sestry v ošetřovatelské péči a prognóza pacientů, potýkajících se s malignitou hrtanu. Část práce je stručně zaměřena …více
Abstract:
The work is devoted to the evaluation of voice symptoms in patients who have been treated for malignant diseases of the larynx. It is divided into two main parts - theoretical and practical. The theoretical part about the disease itself larynx. Here they are described symptoms, therapy, but also irreplaceable role of nurses in nursing care and prognosis of patients suffering from laryngeal malignancy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mišíková, Daniela. Hodnocení hlasových obtíží u pacientů s maligním onemocněním hrtanu (Voice Handicap Index). Pardubice, 2016. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií