Bc. Daniela Mišíková

Master's thesis

Hodnocení hlasových obtíží u pacientů s maligním onemocněním hrtanu (Voice Handicap Index)

Evaluation of Voice of symptoms in patients with cancer of the larynx (Voice Handicap Index)
Abstract:
Práce je věnována hodnocení hlasových obtíží u pacientů, kteří byli léčeni pro maligní onemocnění hrtanu. Je rozdělená na dvě hlavní části teoretickou a výzkumnou. V teoretické části jsou informace o samotném onemocnění hrtanu. Jsou zde popsány symptomy, terapie, ale i nezastupitelná role sestry v ošetřovatelské péči a prognóza pacientů, potýkajících se s malignitou hrtanu. Část práce je stručně zaměřena …more
Abstract:
The work is devoted to the evaluation of voice symptoms in patients who have been treated for malignant diseases of the larynx. It is divided into two main parts - theoretical and practical. The theoretical part about the disease itself larynx. Here they are described symptoms, therapy, but also irreplaceable role of nurses in nursing care and prognosis of patients suffering from laryngeal malignancy …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Mišíková, Daniela. Hodnocení hlasových obtíží u pacientů s maligním onemocněním hrtanu (Voice Handicap Index). Pardubice, 2016. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií