Theses 

Atelier Rotter (1928-1939) – Zuzana Kopcová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Palackého

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Teorie a dějiny výtvarných umění / Dějiny výtvarných umění

Zuzana Kopcová

Bakalářská práce

Atelier Rotter (1928-1939)

Studio Rotter (1928-1939)

Anotace: Tématem bakalářské práce je tvorba prvorepublikového Atelieru Rotter (1928-1939), jehož zakladatelem byl Vilém Rotter. Původní profesí byl elektroinženýr, ale po skončení studií přešel k užité grafice a po jistý čas pracoval v Paříži jako návrhář pro obchodní dům Printemps a ve známé reklamní agentuře Damour jako grafik. Po návratu do Prahy v roce 1928 založil, vlastnil a vedl reklamní ateliér, který pojmenoval Rotter. Později vybudoval i na něj napojenou reklamní školu. Vilém Rotter byl židovského původu a roku 1938 musel opustit Prahu. Ateliér a školu na krátko převzal Jan Jedlička. Ateliér byl přejmenován na Atelier Jedlička, ale zachránit se jej nepodařilo, byl uzavřen v roce 1944

Abstract: The theme of the bachelor thesis is creation of the first rebuplic Studio Rotter (1928-1939), whose founder was Vilém Rotter. Rotter's original profession was electro-engineering, but after his studies, he left to Paris, where he worked as a decorater for department store Printemps and he also worked for the famous promotion agency Damour as a graphic. After his return to Prague in 1928 he established the studio Rotter and the school of applied art. Rotter, because of his Jewish origin, he had to left Prague in 1939 to West. Studio and school for a short time took up Jan Jedlička. Studio was renamed on Studio Jedlička, but its rescue was unsuccessful and it was closed in 1940

Klíčová slova: Vilém/Willy/Wilhelm Rotter, prvorepublikový plakát, reklama, Škola Rotter, Karel Vaca, Osvobozené divadlo

Keywords: Vilém/Willy/ Wilhelm Rotter, poster of the first republic, promotion, School Rotter, Karel Vaca, Osvobozené Theatre

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2009
  • Vedoucí: Ladislav Daniel

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 12. 2008 dostupné: světu
PDF PDF

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 18:21, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz