Vladimíra Hargašová

Bakalářská práce

Nárožní dům v centru

The Corner House in the Centre
Anotace:
V mé bakalářské práci jsem se zaměřila na návrh Nárožného městského bytového domu s občanským vybavením v přízemí. Bytový dům je třípatrový a je součástí komplexu dalších třech bytových domech, které nejsou součástí mé bakalářské práce. Objekt je řešen systémem POROTHERM. Při návrhu jsem se snažila nezasahovat do okolí mimo stavby a zachovat původní městský ráz fasády prostřednictvím Cembrit desek …více
Abstract:
In my thesis I focused on the draft urban corner apartment building with ground floor amenities. Residential house is three floors and is part of the complex three other residential buildings, which are not part of my work. The building is designed POROTHERM system. In the draft, I tried to do nothing in the surroundings outside the building and preserve the urban character of the original facade by …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Josef Šamánek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Bakalářský studijní program / obor:
Architektura a stavitelství / Architektura a stavitelství