Bc. Romana Kramná

Bakalářská práce

Dostupnost péče samostatných porodních asistentek působících v ČR

Availability care independent midwives working in the Czech Republic
Anotace:
ANOTACE Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou péče samostatně působících porodních asistentek a její dostupností ženám v České republice. Cílem práce bylo získat ucelený přehled o aktuální situaci porodní asistence v České republice, resp. přehled, kolik samostatných porodních asistentek v České republice působí, jaký rozsah služeb nabízejí, za jakých podmínek a jaké faktory nabídku …více
Abstract:
ANNOTATION This bachelor work deals with the problems of care of independent labour assistants and its availability for the women in the Czech Republic. The aim of this work was to get a compact overview of the current situation of labour assistance in the Czech Republic, in fact an overview how many independent labour assistants there are working in the Czech Republic, what range of services they …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Hájková Klíčová
  • Oponent: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka