Kristýna Blažková

Diplomová práce

Velká Británie a/versus Evropa. Analýza vývoje přístupu Velké Británie k evropskému integračnímu procesu po roce 1945 s přihlédnutím k britskému euroskepticismu a dlouhodobým i krátkodobým příčinám tzv. brexitu

Great Britain and / versus Europe. Analysis of the development of the UK approach to the European integration process after 1945, considering British Euroscepticism and the long-term and short-term causes of the so-called Brexit.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá přístupem Velké Británie k evropským integračním snahám od dvacátých let dvacátého století až do současnosti s přihlédnutím k tzv. brexitu. Práce analyzuje vývoj britsko-evropských vztahů, britskou účast v jednotlivých integračních organizacích a hledá důvody specifického jednání Británie v otázkách integrace. Hlavní důvod ke změně britského postoje nachází ve stále se …více
Abstract:
This thesis deals with the approach of Great Britain to the European integration efforts from the 1920s to the present, considering the so-called Brexit. The paper analyzes the development of British-European relations, British participation in individual integration organizations, and seeks the reasons for Britain's specific approach to the integration issues. The main reason for the change in British …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2017
  • Vedoucí: Martin Kovář
  • Oponent: Jana Brhelová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71400