Theses 

Aktivizující výukové metody v ekonomických a odborných předmětech stavebních oborů – Bc. Jiří Wasserburger

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jiří Wasserburger

Diplomová práce

Aktivizující výukové metody v ekonomických a odborných předmětech stavebních oborů

Activating teaching methods in economic and professional subjects of Construction Fields

Anotace: Bc.Wasserburger Jiří: Aktivizující výukové metody v ekonomických a odborných předmětech stavebních oborů, diplomová práce, Brno, MU 2010, s.76 Diplomová práce je zaměřená na aktivizaci výuky na středních školách. Popisuje význam aktivního učení, samostatného kritického myšlení a zařazování výukových metod a strategií, které vedou k efektivnímu učení. Práce názorně ukazuje, jak je možné nápaditě a moderně vyučovat odborné předměty na středních školách a tím dospět k požadovaným cílům ve výuce, včetně možnosti dát žákům zažít pocit úspěchu, zábavnou formou se vzdělávat a zároveň se stát partnerem učitele při vzdělávání.

Abstract: Bc. Wasserburger Jiří: Activating teaching methods in economic and professional subjects of Construction Fields. Graduation work, Brno, MU 2010, p. 76 The thesis focuses on activation of teaching at technical colleges. It describes the importance of active teaching, independent critical thinking and introducing such methods and strategies that result in effective teaching. This work shows how professional subjects can be taught in a modern and creative way and how a teacher can achieve desired aims in lessons by giving students the chance to experience success, the fun side of learning and at the same time to become partners with a teacher in the educational process.

Klíčová slova: Aktivizační metody ve výuce, moderní vyučování a alternativní metody, aktivní činnost žáků, výukové strategie, žákova motivace, respondenti, pedagogický výzkum

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 00:33, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz