Bc. Zbyněk Bortlíček

Master's thesis

ROC křivky

ROC curves
Abstract:
ROC křivky hrají důležitou roli při hodnocení klasifikačních pravidel. Tato práce je zaměřena na neparametrické odhady ROC křivek, konkrétně jádrové vyhlazování. Pomocí tří různých metod je modelován stejný případ. ROC křivku postupně modelujeme pomocí jádrového odhadu distribuční funkce, jádrového odhadu hustoty a nakonec jako distribuční funkci náhodné veličiny. Na závěr je provedeno porovnání všech …more
Abstract:
This thesis deals with ROC curves. We focus on nonparametric estimations, especially on kernel smoothing. By means of kernel smoothing we construct ROC curve in three different ways. First by means of kernel estimation of distribution function, then by means of kernel density estimation and finally we construct ROC curve as distribution function of some random variable. At the end we compare this estimation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2008
  • Supervisor: Mgr. Jiří Zelinka, Dr.
  • Reader: prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Applied Mathematics / Statistics and Data Analysis