Bc. Anna Jungmannová

Bakalářská práce

Flóra a vegetace rybníků na Mariánskolázeňsku

Flora and vegetation of fishponds in the Mariánské Lázně region
Anotace:
Ve své bakalářské práci jsem zjišťovala, které druhy cévnatých rostlin a typy vegetace se vyskytují v rybnících a jejich bezprostředním okolí v oblasti mezi Planou a Mariánskými Lázněmi a jestli rozdílný management ovlivňuje rostlinnou skladbu. Terénní průzkum probíhal v červenci 2018 na dvaceti předem vybraných rybnících o různých velikostech, typech hospodaření a s rozdílnou polohou a typem okolní …více
Abstract:
In my bachelor thesis I studied which species and vegetation types grow in fishponds and their closed surroundings in area between Planá and Mariánské Lázně and if their different management influences plant species composition. Field work took place in July 2018 on twenty pre-selected fishponds of different sizes, management types, locations and types of surrounding landscape. On the studied fishponds …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Šumberová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Jiroušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologická a evoluční biologie / Ekologická a evoluční biologie