Bc. Miroslava Sajanová

Bakalářská práce

Bankový sektor v SR – kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele vývoja

Banking sector in Slovakia - quantitative and qualitative indicators of development
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to analyze the banking sector in SR, to judge its development since the year 2000 with the aim of the identification of the weak points in connection with the actual financial crisis. The first chapter we start from the definition of a bank as a financial intermediary in the economy, the banking system as such. In the second chapter we approach the quantitative and …více
Abstract:
Cieľom záverečnej bakalárskej práce je analyzovať bankový sektor v SR, posúdiť jeho vývoj od roku 2000 s cieľom identifikovať zraniteľné miesta v súvislosti s aktuálnou finančnou krízou. V prvej kapitole vychádzame z definície banky ako finančného sprostredkovateľa v ekonomike, bankového systému ako takého. V druhej kapitole približujeme kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele využívané pri hodnotení …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Belás, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management