Kateřina Šálková

Master's thesis

Metodika pro pedagogické šetření traumatizovaných dětí v mladším školním věku pomocí dětské kresby

Using Children´s Drawings as a Pedagogical Tool for Investigating Traumatized Young Learners
Anotácia:
Význam diplomové práce spočívá v poskytnutí metodiky učitelům na 1. stupni základní školy a jiným pedagogickým pracovníkům. Doporučuje, jak lze pracovat s dětskou kresbou jako jednou z diagnostických technik umožňujících odhalení emocionální traumatizace dítěte, a zároveň předává souhrn doporučených návodů ověřených na základě výzkumného šetření. V první části diplomové práce se nachází blíže specifikovaná …viac
Abstract:
The contribution of this Diploma Thesis is to provide a metodology to elementary school teachers and other educational professionals. It advises how to work with children's drawings as one of the diagnostic techniques which allow detection of emotional trauma of the child. Besides, it transmits a summary of recommended instructions verified on the basis of the research. The first part of the thesis …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2015
Zverejniť od: 28. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Jitka Josífková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šálková, Kateřina. Metodika pro pedagogické šetření traumatizovaných dětí v mladším školním věku pomocí dětské kresby. Liberec, 2015. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technical University of Liberec

Faculty of Sciences, Humanities and Education

Master programme / odbor:
Teacher training for primary and lower-secondary schools / Extended study programme - Special educational and behavioural needs, Teacher Training for Primary School pupils (aged 6-11).