Bc. Ondřej FIALA

Diplomová práce

Metoda nekonformních konečných prvků v rovinné úloze lineární pružnosti

Nonconforming finite element method for linear elasticity problem in 2D
Anotace:
Řadu problému lineární pružnosti lze popsat eliptickými parciálními diferenciálními rovnicemi. K hledání řešení těchto rovnic se často používá metoda konečných prvků. Tato práce je zaměřena na lineární pružnost, metodu konečných prvků a mortar metodu konečných prvků.
Abstract:
Many physical problems of linear elasticity can be discribe with partial differential equation. For their numerical approximation is usually used the finite element method. This diploma thesis is focused on the linear elasticity, finite element method and mortar finite element method.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 8. 2011
Zveřejnit od: 4. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2011
  • Vedoucí: Doc. Ing. Josef Daněk, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FIALA, Ondřej. Metoda nekonformních konečných prvků v rovinné úloze lineární pružnosti. Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 04. 08. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 8. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Aplikované vědy a informatika / Matematické inženýrství