Theses 

Metoda nekonformních konečných prvků v rovinné úloze lineární pružnosti – Bc. Ondřej FIALA

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

University of West Bohemia

Faculty of Applied Sciences

Master programme / field:
Applied Sciences and Computer Engineering / Mathematical Engineering

Bc. Ondřej FIALA

Master's thesis

Metoda nekonformních konečných prvků v rovinné úloze lineární pružnosti

Nonconforming finite element method for linear elasticity problem in 2D

Abstract: Řadu problému lineární pružnosti lze popsat eliptickými parciálními diferenciálními rovnicemi. K hledání řešení těchto rovnic se často používá metoda konečných prvků. Tato práce je zaměřena na lineární pružnost, metodu konečných prvků a mortar metodu konečných prvků.

Abstract: Many physical problems of linear elasticity can be discribe with partial differential equation. For their numerical approximation is usually used the finite element method. This diploma thesis is focused on the linear elasticity, finite element method and mortar finite element method.

Keywords: Lineární pružnost, Metoda konečných prvků, Mortar metoda konečných prvků

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 8. 2011
  • Accessible from:: 4. 8. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 9. 2011
  • Supervisor: Doc. Ing. Josef Daněk, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 04. 08. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 4. 8. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=42794 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

The right form of listing the thesis as a source quoted

FIALA, Ondřej. Metoda nekonformních konečných prvků v rovinné úloze lineární pružnosti. Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd


Go to top | Current date and time: 12/12/2018 13:51, Week 50 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz