Bc. Michaela Gracíková

Diplomová práce

Online marketing elektronického obchodu

Online marketing of e-commerce
Anotace:
Cílem diplomové práce je návrh změn v online marketingu internetového obchodu Ústnípéče.cz, které podpoří zvýšení návštěvnosti stránek a prodeje zboží. Práce se skládá z části teoretické, analytické a návrhové. S pomocí analýzy PESTE a SWOT jsou v návrhové části navržena opatření, která povedou ke zvýšení návštěvnosti stránek a zvýšení prodeje zboží.
Abstract:
The goal of this Master’s thesis is to suggest changes in online marketing of online store Ústnípéče.cz, which will lead to the increase of the amount of traffic and sales. The thesis consists of theoretical, analytical and proposal parts. In the propose part the author uses PESTE and SWOT analysis to suggest steps which will lead to the increase of traffic and sales.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: Ing. David Král, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Edita Koňárková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management