Tomáš FALADA

Bakalářská práce

Soubor video tutoriálů pro výrobu DPS pomocí programů KiCAD, FlatCAM a hobby CNC frézky

Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá návodem v podobě video tutoriálů k vytvoření plošného spoje. Pro návrh jsou zde zvoleny programy KiCAD a FlatCAM a pro samotnou výrobu je pak použita hobby CNC frézka. Po zhlédnutí video tutoriálů by měla daná osoba být schopna navrhnout a vyrobit jednoduchý plošný spoj dle zmíněné metody a mít představu o konstrukci složitějších plošných spojů.
Abstract:
This bachelor thesis deals with instructions in the form of video tutorials for creating a printed circuit board. KiCAD and FlatCAM programs are chosen for the design and a hobby CNC milling machine is used for the production itself. After watching the video tutorials, the person should be able to design and create a simple printed circuit board according to the mentioned method and have an idea of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Michal Šerý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FALADA, Tomáš. Soubor video tutoriálů pro výrobu DPS pomocí programů KiCAD, FlatCAM a hobby CNC frézky. Č. Budějovice, 2021. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Přírodovědecká fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Mechatronika / Mechatronika

Práce na příbuzné téma

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses dukjds dukjds/2
15. 4. 2021
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
15. 4. 2021
Bulanova, L.
16. 4. 2021
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.