Markéta ZAPLETALOVÁ

Bakalářská práce

Krajina ovlivněná těžbou uhlí: kostel jako místo paměti

The landscape affected by lignite extraction: the church as a place of memory
Anotace:
Ve své práci se věnuji konceptu kolektivní paměti a lokální identity. Terénní výzkum byl veden ve městě Most, silně ovlivněném těžbou uhlí. Práce se také zabývá antropologií krajiny, problematice místa a prostoru. Kostel je zkoumán jako místo paměti, na které obyvatelé Mostu upínají vzpomínky.
Abstract:
This thesis focuses on the topic of collective memory and local identity. Fieldwork was carried out in city Most which was affected by lignite extraction. I also discuss the topic of anthropology in terms of landscape, place and space. The church is examined as a place of memory to which locals link their memories.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Tereza Zíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZAPLETALOVÁ, Markéta. Krajina ovlivněná těžbou uhlí: kostel jako místo paměti. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/