Hana Huňavá

Bakalářská práce

Monetárna (peňažná a úverová) politika Slovenska, prechod na jednotnú menu a vplyv na podnikateľskú sféru

Monetární (peněžní a úvěrová) politika vybrané země a její vliv na podnikatelskou sféru
Anotace:
Tato bakalářská práce zkoumá a hodnotí monetární politiku Slovenska, její vliv na podnikatelskou sféru a to konkrétně se zaměřením na období v letech 2008 – 2009, kdy měnová politika Slovenské republiky prošla zásadními změnami a své cíle přizpůsobila všeobecným cílům měnové politiky Evropské unie jako další členský stát eurozóny. Práce je standardně rozdělena na dvě části: část teoretickou a na ni …více
Abstract:
This bachelor’s thesis explores and rates the monetary policy of Slovakia and its impact on a business sphere, while its main focus is on the period of 2008 – 2009, as those years represent cardinal changes of the monetary policy and the alternation of its main goals. Monetary policy of Slovakia since 2009 had to adjust its direction to the goals of the European union, as another country member of …více
Abstract:
Táto bakalárska práca skúma a hodnotí monetárnu politiku Slovenska, jej vplyv na podnikateľskú sféru a to konkrétne so zameraním na obdobie rokov 2008 – 2009, kedy menová politika Slovenskej republiky prešla zasadanými zmenami a svoje ciele prispôsobila všeobecným cieľom menovej politiky Európskej únie ako ďalší členský štát eurozóny. Práca je štandardne definovaná na dve hlavné časti: časť teoretickú …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2019
  • Vedoucí: Jindřich Soukup
  • Oponent: Lada Rusmichová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77023