Mgr. Ivan LUPTOVČIAK

Disertační práce

The role of selected mitogen-activated protein kinases in Arabidopsis

The role of selected mitogen-activated protein kinases in Arabidopsis
Abstract:
The present Ph.D. thesis is focused on Arabidopsis thaliana mitogen-activated protein kinase 6 (MPK6) and the microtubule severing protein KATANIN1 (KTN1). Herein, a chimeric GFP-MPK6 protein expressed under the native MPK6 promoter capable of rescuing the mpk6-2 mutant phenotype was used to perform in vivo localisation studies. Another chimeric protein MPK6-VenusN was used to test potential interactions …více
Abstract:
Predložená dizertačná práca je zameraná na mitogen-aktivovanú proteín kinázu 6 (MPK6) a proteín strihajúci mikrotubuli KATANIN 1 (KTN1) u modelovej rastliny Arabidopsis thaliana. V práci je prezentovaná genetická komplementácia mpk6-2 mutantného fenotypu chimérnym GFP-MPK6 proteínom exprimovaným pod natívnym promótorom, ktorý bol použitý na in vivo lokalizačné štúdie. Ďalší typ chimérneho proteínu …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LUPTOVČIAK, Ivan. The role of selected mitogen-activated protein kinases in Arabidopsis. Olomouc, 2017. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta