Jana PAVELKOVÁ

Bakalářská práce

Michel Foucault a otázka moci

Michel Foucault and a question of power
Anotace:
Tato práce se zabývá pojmem moci ve filozofii Michela Foucaulta. Představuje základní rysy biopolitiky a jejího dopadu na každodenní život jednotlivce. Soustředí se na různé aspekty kategorie moci (historické formování, principy aplikace, její důsledky...) a věnuje se také etické rovině tohoto problému, kdy je jedinec konfrontován s jejími mechanismy.
Abstract:
This work is dealing with the Michael Foucault's philosophical concept of power. It shows basic attributes of biopolitics and its impact on daily life of an individual. It is concentrated on the various aspects of categories of power (historical forming, principles of application, its consequences...) and it is also devoted to the ethical level of this problem, when the individual is confronted with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012
Zveřejnit od: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Dr. Vladimír Šiler

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAVELKOVÁ, Jana. Michel Foucault a otázka moci. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Filozofie

Práce na příbuzné téma