Bc. Hana Moulisová

Bakalářská práce

Návrh Graphic User Interface v MATLAB-u k problematice vícekriteriálního rozhodování

The Concept of a Graphical User Interface in MATLAB in the issue of Multi-Criteria Decision Making.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou vícekriteriálního rozhodování. Cílem této práce je návrh grafického uživatelského rozhraní s ukázkovými příklady pro tuto problematiku. Součástí práce jsou dva řešené příklady, které ukazují rozhodovací problémy a následné postupy vyhodnocení optimální varianty. Příklady jsou řešeny pomocí metod párového porovnání.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the problems of Multi-Criteria Decision Making. The aim is to design a concept of a graphical user interface and demonstrate it with some examples. As an integral part of this thesis you will find solutions of two problems, which demonstrate the issue of Decision Making, with following procedures to evaluate the optimal option. These two examples are solved using the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Křupka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Moulisová, Hana. Návrh Graphic User Interface v MATLAB-u k problematice vícekriteriálního rozhodování. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní