Tereza Škurková

Bachelor's thesis

Neletální palné zbraně a metody hodnocení jejich ranivého potenciálu

Non-lethal firearms and evaluation methods of their wounding potential
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá neletálními palnými zbraněmi. V teoretické části se věnuje bližšímu zařazení neletálních palných zbraní z pohledu konstrukce i zákona. Dále přibližuje jejich stručný historický vývoj. Soustředí se zejména na klasifikaci hodnocení ranivého potenciálu specifických střel vybraných druhů neletálních palných zbraní. Vymezuje kritéria hodnocení RP střel neletálních palných …more
Abstract:
This bachelor thesis is focus on the non-lethal firearms. The theoretical part the deals with inclusion of non-lethal firearms regard to construction and law. Furthermore there is also a brief overview of the their historical progress mentioned. The thesis concentrates on classification of wounding potential of the specific bullets of the selected kinds of non-lethal firearms. It defines the criteria …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2020
  • Supervisor: prof. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Milan Prchal

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS