Mgr. Petra Kořínková

Bakalářská práce

Teorie demokracie na počátku 21. století.

The theory of democracy at the beginning of the 21th century
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá teorií demokracie v dnešním světě, tedy na počátku 21. století. První třetina práce je teoretická, pojednává o historii a vývoji demokracie. Prostor je věnován i dělení demokracie. Větší část práce je zaměřená na dvě práce od celosvětově uznávaných odborníků, kteří se věnují problematice demokracie v dnešní společnosti. Těmito pracemi jsou Konec dějin a poslední člověk od …více
Abstract:
The bachelor thesis is about theory of democration in today’s world, this means in the beginning of 21st century. First third of work is theoretical, deal with history and developing of democracy. There is also a part about different types of democracy. Bigger part of the work is aimed at two works from worldwide reputable experts, who are interested in democracy question in today’s society. These …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta