Bc. Anežka Vlasáková

Diplomová práce

Diurnální index krevního tlaku a index tepenné tuhosti (Cardio-Ankle Vascular Index) u zdravých žen a pacientek s ischemickou chorobou srdeční nad 60 let

Diurnal index of blood pressure and Cardio-Ankle Vascular Index in healthy women and patients with ischemic heart disease over 60 years old
Anotace:
Cílem práce bylo zhodnotit a porovnat dva parametry – diurnální index krevního tlaku ze 7denního/24h ambulantního monitorování TK a index tepenné tuhosti (Cardio-Ankle Vascular Index) u žen, které mají ischemickou chorobu srdeční a které ji nemají. Zároveň u pacientek s ischemickou chorobou srdeční jsem zjišťovala vliv 12týdenního ambulantně řízeného tréninku v rámci časné posthospitalizační fáze kardiovaskulární …více
Abstract:
The aim of this thesis was to assess and compare two parameters – diurnal index of blood pressure from 7days/24h ambulatory monitoring of blood pressure and Cardio-Ankle Vascular Index in the group of women with ischemic heart disease and the group of untreated healthy women. In women with ischemic heart disease was also considered effect of 12 weeks cardiovascular rehabilitation on Cardio-Ankle Vascular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta