Sandra ILKOVÁ

Diplomová práce

Citová vazba (attachment) u dětí rozvedených rodičů

Attachment of children of divorced parents
Anotace:
V dnešní době stále více přibývá dětí z rozvedených rodin. Rozvod ovlivňuje děti nejen psychicky, ale ztěžuje i jejich zapojení do společnosti. Děti na základě zkušeností s rodiči navazují své vztahy. Proto se diplomová práce zabývá citovou vazbou u dětí rozvedených rodičů. V teoretické části popisuje teorii citové vazby. Vysvětluje pojem citová vazba, vnitřní pracovní modely a rozdílné typy chování …více
Abstract:
Nowadays there are still more and more children from divorced family. Divorce influences not only children's mental state but also socialization. Children's relationshiops are based on interactions with their parents. That is why this diploma thesis deals with attachment of children of divorced family. The theoretical part describes theory of attachment. There are terms as attachment, inner working …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2007
Zveřejnit od: 2. 5. 2007
Identifikátor: 4081

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Štefánková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ILKOVÁ, Sandra. Citová vazba (attachment) u dětí rozvedených rodičů. Č. Bud., 2007. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 02. 05. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2007 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - anglický jazyk pro 1. stupeň ZŠ