Václav KLAIL

Bakalářská práce

Založení personální agentury a agentury práce

The Establishment of the Recruitment Company in the Czech Republic
Abstract:
Bachelor thesis contains a description of the company establishment in general and the establishment of the company in order to operate employment agencies and recruitment agencies . The study also defined the difference between the recruitment agency and work . It also states the business plan TODAY Servis sro
Abstract:
Bakalářská práce obsahuje popis založení podniku obecně a dále založení podniku za účelem provozování agentury práce a personální agentury. Dále je v práci definován rozdíl mezi personální agenturou a agenturou práce. Je zde uveden také podnikatelský plán společnosti TODAY Servis s.r.o..
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLAIL, Václav. Založení personální agentury a agentury práce. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/