Bc. Petra Piljarová

Bachelor's thesis

Úloha Najvyššieho kontrolného úradu v kontrolnom systéme SR

Role of the Supreme Audit Office SR in the control system
Abstract:
Bachelor thesis provides a complete view of the importance and role of the Supreme Audit Office SR in the control system. Aim of this work is to analyze the role andactivities of the Supreme Audit Office SR in the control system on the basis of theoretical assumptions. The first part describes the theoretical definition of the status ofthe Supreme Audit Office SR in the control system. In the second …viac
Abstract:
Bakalárska práca poskytuje kompletný pohľad na význam a úlohy Najvyššieho kontrolného úradu v kontrolnom systéme SR. Cieľom práce je analyzovať úlohy a činnosti Najvyššieho kontrolného úradu v kontrolnom systéme SR na základe teoretických východísk. V prvej časti práce popisujeme teoretické vymedzenie postavenia Najvyššieho kontrolného úradu v kontrolnom systéme SR. V druhej časti sa venujeme analýze …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedúci: Ing. Vladimír Šagát, PhD.
  • Oponent: prof. Ing. Marta Orviská, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK