Monika KOHOUTOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče o nemocného s endokarditidou

Nursing care of the patient with endocarditis
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá onemocněním infekční endokarditidou. Teoretická část se věnuje problematice samotného onemocnění. Praktická část popisuje ošetřovatelskou péči o pacienty s touto diagnózou, léčené konzervativně a chirurgicky. Cílem této práce je stanovení nejčastějších problémů při ošetřování takto nemocných.
Abstract:
This thesis with nursing problem of bacterial endokarditis. The theoretical part is devoted to the disease itself. The practical part describes the nursing care for patients with this diagnosis treated conservatively and surgically. The aim of this study is to find out the most common problems in treating such ill.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jaroslava Nováková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOHOUTOVÁ, Monika. Ošetřovatelská péče o nemocného s endokarditidou. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/