Kristýna Nejezchlebová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Cochemská praxe

Abstract:
Absolventská práce se zabývá Cochemskou praxí, která se zaměřuje na vyřešení sporu mezi rodiči. Jedná se výzkumnou práci, proto je rozdělena do dvou částí. Symbolickým cílem absolventské práce je zvýšit vědomí mladé generaci o dané problematice. Poznávacím cílem je shromáždit a utřídit poznatky o Cochemské praxi v komplexnosti a souvislostech, včetně analýzy kvantitativního výzkumu. Aplikačního cíle …more
Abstract:
The topic of graduate thesis is Cochem practice, which is focused on resolving the dispute between parents. This thesis is of a research character, that’s why is divided to two parts. The symbolic aim of the graduate thesis is increase awareness of the young generation about the issues. The cognitive aim is to collect and meet the knowledge of Cochem practice in complexity and context, including analysis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2021

Thesis defence

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace

vyšší odborný program:
Sociální práce